POLECAMY

Słownik rodzinny

Obelga

Przypisywanie innym ludziom cech negatywnych, bez możliwości podania podstaw takiego sądu o nich.