POLECAMY

Słownik rodzinny

Niewydolność szyjki macicy

Niewydolność szyjki macicy to bezbólowe rozszerzanie się szyjki macicy, bez skurczów.