POLECAMY

Słownik rodzinny

Nieprawidłowości chromosomowe

Nieprawidłowości chromosomowe to odbiegająca od normy liczba lub skład chromosomów.