POLECAMY

Słownik rodzinny

Niegrzeczność

Takie zachowanie dotyczy osób, które nie tylko nie przejawiają grzeczności w sytuacjach oczywistych - nie ustępują miejsca, nie okazują szacunku, nie przestrzegają zasad i norm społecznych, ale dodatkowo manifestują swoje złe maniery, a nawet szczycą się łamaniem powszechnie przyjętych norm.