POLECAMY

Słownik rodzinny

Netykieta

Zbiór zasad kulturalnego i taktownego zachowania w internecie. Innymi słowy etykieta, którą należy przestrzegać w trakcie komunikacji internetowej.

Sam wyraz pochodzi od angielskiego słowa netiquette. Netykieta podobnie jak ogólne zasady dobrego wychowania nie jest dokładnie opisana. Nikt też nie zajmuje się ściganiem i karaniem osób łamiących zasady etykiety. Jednak notoryczne łamanie tych zasad może skutkować wykluczeniem takiej osoby z grona danej grupy internautów przez administratora danej strony.

Do najczęstszych uchybień etykiety należą:
- nie wpisywanie w ogóle tematu wiadomości mailowej,
- wpisywanie tematu wprowadzającego odbiorcę w błąd,
- niestosowanie zwrotów grzecznościowych w mailach,
- bark podpisu swoich wiadomości,
- zwlekanie z odpowiedzią na wiadomość kilka dni,
- ignorowanie zasad ortografii i interpunkcji,
- spamowanie itd.