POLECAMY

Słownik rodzinny

Nazwisko rodowe

Jest to nazwisko rodu, do którego należy dana osoba. Najczęściej jest to nazwisko po ojcu.  

Synowie rzadko je zmieniają, choć polskie prawo dopuszcza taką możliwość. Częściej nazwisko zmieniają kobiety lub zachowują oba jego człony – nazwisko ojca i męża. Istnieje również taka możliwość, żeby małżonkowie zachowali wyłącznie nazwiska rodowe.

W niektórych miejscach na świecie, np. w Los Angeles możliwe jest łącznie dwóch nazwisk w jedno, zupełnie nowe. W tym wypadku jednak trudne może być w przyszłości odnalezienie przodków i dotarcie do swojego prawdziwego nazwiska.