POLECAMY

Słownik rodzinny

Narkotyk

Narkotyk to ogólnie funkcjonująca nazwa, którą określa się substancje psychoaktywne (odurzające), których regularne zażywanie prowadzi do uzależnienia fizycznego i/lub psychicznego. Do tych substancji zaliczane są m. in. kofeina, morfina, opium, kokaina, heroina, amfetamina, marihuana i haszysz, LSD, alkohol.

Nie wszystko, od czego się uzależniamy, jest zabronione. Substancji takich jest bowiem wiele. Można wśród nich wymienić m.in. alkohol etylowy – składnik napojów alkoholowych, kofeinę zawartą w kawie, herbacie czy czekoladzie, nikotynę, która jest składnikiem tytoniu oraz substancje zawarte w lekach przeciwbólowych. Narkotyki w jednych krajach są legalne, w innych nie, jednak w większości substancje psychoaktywne poddane są ścisłej regulacji prawnej, a większość z nich pozostaje nielegalna. Narkotyki nie pozostają bez wpływu, często znacznego i długofalowego, na organizm człowieka, dlatego w związku z ich przyjmowaniem istnieje wiele kontrowersji. Wielu uzależnionych od substancji psychoaktywnych choruje, powoduje wypadki bądź umiera w związku ze swoim nałogiem. Istnieje wielka ilość ośrodków, które zajmują się leczeniem osób uzależnionych od narkotyków.

Pomimo różnic w uznawaniu narkotyków, Światowa Organizacja Zdrowia sporządziła listę substancji, które nazwała narkotykami. Wśród nich są:

 • Alkohol,
 • Halucynogeny,
 • Kokaina,
 • Leki uspokajające i barbiturany,
 • Marihuana i haszysz,
 • Nikotyna,
 • Opiaty,
 • Psychodeliki,
 • Psychostymulanty,
 • Steroidy,
 • Środki lotne.