POLECAMY

Słownik rodzinny

Nacięcie krocza

Nacięcie krocza to chirurgiczne nacięcie tkanek krocza skośnie i z tyłu pochwy, przed odbytem. Nacięcie krocza jest stosowane podczas porodu w celu zmniejszenia ryzyka samoistnego pęknięcia tkanek pochwy i odbytu.