POLECAMY

Słownik rodzinny

Motto

Motto to cytat patronujący utworowi literackiemu lub wydarzeniu kulturalnemu.

Jest to zazwyczaj cytat z innego dzieła, umieszczony przez autora intencjonalnie na początku utworu. Motto stanowi komentarz do dzieła, z którym czytelnik zapoznaje się zanim przeczyta książkę, patronuje więc intelektualnie utworowi, jest jego myślą przewodnią. Czasem motto może być intelektualnie odległe od treści utworu lub nawet przeciwstawne, skłania wtedy do myślenia. Za motto służą najczęściej aforyzmy, sentencje i maksymy, fragmenty poezji i prozy.