POLECAMY

Słownik rodzinny

Modlitwa

Jest formą religijnego kultu i sposobem na porozumienie się z Bogiem, świętymi i aniołami. Wyróżniamy kilka rodzajów modlitw.

Modlitwy dzielimy na błagalne, uwielbiające i dziękczynne. Wierny może się modlić na różne sposoby: śpiewając Bogu pieśni, modląc się głośno lub kontaktując się z Bogiem myślami.

Istnieje ustalony przez Kościół kanon modlitw, co nie oznacza, że nie możemy modlić się własnymi słowami. Przykładowe modlitwy z kanonu, to m.in. Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario, modlitwa różańcowa, litania i godzinki.