POLECAMY

Słownik rodzinny

Ksywa

Jest rodzajem imienia używanego najczęściej w sytuacjach nieoficjalnych. Ksywę nadaje osobie grupa, do której należy lub jest wybierana przez samego właściciela.  

Ksywa jest rodzajem przezwiska. Może wiązać się z cechami wyglądu lub charakteru danej osoby. Samo słowo „ksywa” przeszło do języka potocznego z gwary więziennej.