POLECAMY

Słownik rodzinny

Księga imion

Dawniej były to rzeczywiście księgi zawierające wykaz i znaczenie imion, niekiedy również żywoty świętych noszących dane imiona, dziś Księga imion to szereg portali internetowych zawierających bazę imion.