POLECAMY

Słownik rodzinny

Krzyżmo

Jest to oliwa z oliwek pomieszana z balsamem, której kapłan używa do namaszczania podczas udzielania sakramentów, w tym również Chrztu Św. oraz uroczystego poświęcenia ołtarza i kościoła.

Krzyżmo św. konsekruje biskup w Wielki Czwartek, przed południem podczas Mszy św., zwanej Mszą Krzyżma Świętego. Wydarzenie to najczęściej ma miejsce w katedrze. Razem ze swym ordynariuszem sprawują Liturgię również kapłani z całej diecezji. Msza taka może odbyć się tylko raz w ciągu roku ze względu na swoje znaczenie.

Oprócz krzyżma święci się w tym samym czasie również olej katechumenów i olej chorych. W trakcie ceremonii odmawia się dwie modlitwy, z których każda podzielona jest na dwie części. W pierwszej wychwalany jest Bóg i Jego dzieła, w drugiej kapłan prosi o bożą moc dla uświęcenia krzyżma św.

Słowo „krzyżmo” pochodzi z języka greckiego (gr. chrisma) i oznacza „maść”.