POLECAMY

Słownik rodzinny

Krew pępowinowa

Krew pępowinowa to krew pochodząca z łożyska i pępowiny, pobrana bezpośrednio po porodzie bez szkody dla zdrowia dziecka i matki. Krew pępowinowa jest źródłem krwiotwórczych komórek macierzystych, wykorzystywanych współcześnie w leczeniu wielu chorób, między innymi nowotworów, cukrzycy, choroby Parkinsona. Komórki macierzyste pobrane od dorosłego nie wykazują podobnej zdolności do namnażania i odbudowy uszkodzonych przez chorobę tkanek. Podczas porodu można oddać krew pępowinową i zdeponować ją w Banku Komórek Macierzystych. Jest to jedyna bezinwazyjna metoda pozyskiwania komórek macierzystych.