POLECAMY

Słownik rodzinny

Korespondencja seryjna

To specjalna technika tworzenia standardowych, jednobrzmiących tekstów w edytorze. Poszczególne dokumenty różnią się tylko zawartością niektórych pól np. na imię i nazwisko, adres, zwrot do adresata Szanowna Pani/Pan.

Te pola są automatycznie uzupełniane przez program z pól pobieranych z zewnętrznej bazy danych. Pierwszym krokiem do stworzenia korespondencji seryjnej jest napisanie dokumentu wzorcowego i umieszczenie w nim tzw. pól specjalnych, które będą wymagały personalizacji. Polami tymi mogą być miejsce na imię i nazwisko, nazwę firmy, numer umowy itp. Jednocześnie musimy stworzyć zewnętrzną bazę odbiorców z dokładnie tymi samymi polami specjalnymi. W kolejnym etapie dochodzi do automatycznego połączenia dokumentu wzorcowego z bazą danych.

Korespondencja seryjna używana jest głównie przez firmy do wysyłania dużej ilości listów, maili czy faksów. Możliwość tworzenia korespondencji seryjnej dają zaawansowane pakiety oprogramowania biurowego jak OpenOffice, Microsoft Office itp.