POLECAMY

Słownik rodzinny

Kontrola masy ciała

Kontrola masy ciała to czynność ważenia kobiety podczas każdej wizyty przedporodowej. Zbyt duży lub niedostateczny przyrost masy ciała może wskazywać na problemy zdrowotne.