POLECAMY

Słownik rodzinny

Kolęda

Wyraz pochodzi od starożytnej nazwy pierwszego dnia każdego miesiąca calendae. Śpiewanie kolęd to jeden z najpiękniejszych zwyczajów bożonarodzeniowych. Tradycja mówi, że autorem pierwszej kolędy był św. Franciszek z Asyżu. Natomiast najstarsza polska kolęda pt. „Zdrów bądź króli anielski” pochodzi z 1424r. Początkowo kolędy wykonywane były tylko w języku łacińskim.

Złotym wiekiem dla polskich kolęd okazał się wiek XVII. W tym czasie uległy całkowitemu spolonizowaniu, a także zaczęły wywierać ogromny wpływ na kraje kościoła wschodniego (Ukraina, Białoruś).

Najsłynniejszą kolędą jest "Cicha noc". Powstała w 1818 r. w austryjackim miasteczku w Alpach i przetłumaczona została na ponad 300 języków. W liturgii Kościoła katolickiego kolędy śpiewa się od dnia Bożego Narodzenia do święta Trzech Króli (6 styczeń). W tradycji polskiej kolędy śpiewane są w kościołach do 2 lutego - Święto Ofiarowania Pańskiego.