POLECAMY

Słownik rodzinny

Katechumenat

Okres, w którym katechumen przygotowuje się do przyjęcia sakramentu Chrztu. W tym czasie podczas specjalnych katechez zapoznaje się on z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi wiary.

Katechumenat zaczął zanikać w VI w. Wrócił do łask dopiero w połowie XX w. Stworzono wówczas jego nową formę i zaczął funkcjonować pod nazwą „obrzędu chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych”. Ze względu na zapotrzebowanie, stworzono w Polsce specjalne ośrodki katechumenalne w niektórych diecezjach.

Słowo „katechumenat” pochodzi od łacińskiego słowa catechumenatus, co oznacza „instruowany, nauczany”.