POLECAMY

Słownik rodzinny

Katechumen

Jest to dorosły człowiek, który przygotowuje się do przyjęcia sakramentu Chrztu.

Praktyka przygotowywania się dorosłych osób do przyjęcia Chrztu znana była już ok. II w. Dwa wieki później została utworzona instytucja katechumenatu, co było spowodowane szybkim wzrostem liczby dorosłych osób, które chciały przyjąć Chrzest. Wiązało się to z masowymi akcjami misyjnymi, które były przeprowadzane w IV w.

Przygotowywanie do przyjęcia sakramentu trwało niekiedy nawet całe życie. Obecnie jest to okres około roku, który można podzielić na 4 części:

  • okres wstępny,
  • właściwy katechumenat,
  • wybranie do Chrztu,
  • mistagogia (sposób działania Kościoła, który stara się wprowadzić swoich wiernych w misterium Chrystusa).

Nazwa katechumen pochodzi od greckiego słowa katechoumenos, co oznacza „pouczany”.