POLECAMY

Słownik rodzinny

Izoimmunizacja

Izoimmunizacja to wytwarzanie przez matkę swoistych przeciwciał skierowanych przeciw krwinkom czerwonym dziecka w macicy. Najczęściej występuje u matki, która jest Rh – ujemna, natomiast dziecko jest Rh – dodatnie, lub kiedy matka otrzymuje w transfuzji krew Rh – dodatnią.