POLECAMY

Słownik rodzinny

IVM

IVM – (ang.in vitro maturation) to metoda, która polega na wprowadzeniu wspomaganego wzrostu niedojrzałych komórek jajowych (oocytów) poza organizmem kobiety.