POLECAMY

Słownik rodzinny

In vitro

In vitro – łac. w szkle (probówce), czyli poza ciałem.