POLECAMY

Słownik rodzinny

Imieniny

Zwyczajowo imieniny przypadają albo w dniu urodzin - jeśli dziecku nadano imię patrona dnia urodzenia, albo w pierwszym terminie po urodzinach, kiedy przypadają obchody imienia nadanego dziecku na chrzcie. Nie we wszystkich krajach zwyczaj imienin jest obchodzony równie hucznie jak w Polsce, nawet w naszym kraju zwyczaj ten jest mniej popularny na Kaszubach i na górnym Śląsku.