POLECAMY

Słownik rodzinny

Imię teofaryczne

Imię, które nadawano, by zapewnić osobie je noszącej opiekę danego bóstwa, np. Prometeusz, Joel. W odniesieniu do wiary katolickiej takimi imionami są imiona archaniołów i imiona typu; Bogumił, Bogna, Bożydar.