POLECAMY

Słownik rodzinny

Imię

U większości ludów nadawane jest jakiejś osobie przez grupę, z którą jest w pewien sposób związana. Najczęściej funkcjonuje z nazwiskiem, choć zdarza się także, że występuje z przydomkiem.  

Imię jest nazwą osobistą niemal każdego człowieka i stanowi jego podstawowe określenie. Powszechnie uważa się, że imiona wywodzą się od przezwisk.

Dawniej i dziś

W przeszłości nadawanie komuś imienia wiązało się z przejmowaniem władzy nad tą osobą, a także z wyposażaniem jej w pewne cechy, np. Wszemił – ten, który jest miły wszystkim, wszyscy go lubią lub Sławomira – ta, która sławi pokój. Złożony charakter miały niemal wszystkie nazwy wśród ludów indoeuropejskich. Dzięki temu nabywały one funkcji magicznej.

Nadawanie imion odbywa się najczęściej podczas specjalnych uroczystości. Wiąże się to również ze specjalnymi obrzędami, które wprowadzają daną osobę do grupy.

Dawniej imię zmieniano nawet kilka razy w ciągu całego życia człowieka. W niektórych kulturach czyniono to w trakcie obrzędów inicjacyjnych, np. podczas wprowadzania nowego członka do grupy osób dorosłych. Imiona zmieniano także, gdy w życiu danej osoby wydarzyło się coś znaczącego dla danej jednostki lub jej bliskich.

Obecnie rzadko nadaje się imiona biorąc pod uwagę ich znaczenie. Większość rodziców wybiera takie imię dla swojego dziecka, które według nich ładnie brzmi, jest modne lub oryginalne.