POLECAMY

Słownik rodzinny

Głowa przodująca (położenie postylicowe)

Głowa przodująca (położenie postylicowe) - częścią przodującą jest główka dziecka.