POLECAMY

Słownik rodzinny

Gen

Gen to podstawowa jednostka dziedziczności. Człowiek ma około 100 000 genów. Każdy gen zawiera określoną informację i jest przekazywany potomstwu przez rodziców. Dziecko otrzymuje połowę genów od matki i połowę od ojca.