POLECAMY

Słownik rodzinny

Eurosieroctwo

Sytuacja w jakiej znajdują się dzieci, których jeden lub oboje rodzice wyjechali za granicę w celach zarobkowych, przy czym wyjazdy te są częste, długotrwałe, a kontakty między dziećmi a rodzicami są sporadyczne.