POLECAMY

Słownik rodzinny

Eucharystia

Pojęciem tym oznacza się Komunię lub Mszę Świętą. Słowo pochodzi z języka greckiego i oznacza „dziękczynienie”, czyli składanie Bogu ofiary.

Obrzęd ten sprawuje się nie tylko w liturgii katolickiej, ale również m.in. w liturgii protestanckiej i prawosławnej. Eucharystię ustanowił Jezus Chrystus podczas Ostatniej Wieczerzy, w Wielki Czwartek. Wcześniej jednak przygotował do niej swoich uczniów poprzez rozmnożenie chleba i wygłoszenie mowy eucharystycznej.

Komunię przyjmuje się podczas Mszy Świętej, maksymalnie dwa razy w ciągu jednego dnia. Osobom chorym zanosi się ją do domu lub szpitala. W Polsce kapłan podaje nam Komunię do ust. W niektórych miejscach na świecie, na przykład w Stanach Zjednoczonych, podaje się ją najczęściej do rąk. Ksiądz przed podaniem hostii wypowiada słowa: „Ciało Chrystusa”, a przyjmujący ją odpowiada „Amen”. Eucharystię mogą otrzymać wyłącznie osoby ochrzczone, będące w stanie łaski uświęcającej.