POLECAMY

Słownik rodzinny

Druk cyfrowy

Technika druku, za pomocą której najczęściej drukowane są zaproszenia na zamówienie. Technika druku cyfrowego charakteryzuje się tym, że materiały przeznaczone do druku przesyłane są w postaci danych komputerowych.

Możliwa jest personalizacja każdej pojedynczej odbitki. Obecnie jest najpopularniejszą formą drukarską, a zarazem najbardziej opłacalną przy druku w niewielkich ilościach (tj. do ok. 1000 - 1500 egzemplarzy).