POLECAMY

Słownik rodzinny

Drugie imię

Imię nadawane dziecku jako drugie, występujące po pierwszym, a przed nazwiskiem. Często związane jest z tradycją istniejąca w niektórych rodzinach - nadawania dziecku drugiego imienia, np. po dziadku, babci czy rodzicach.