POLECAMY

Słownik rodzinny

Diakon

Jest to duchowny bez pełnych święceń kapłańskich. Termin ten funkcjonuje głównie w Kościołach chrześcijańskich.

Diakonat istniał już w starożytności, ale z czasem zaczął zanikać. Przywrócono go do Kościoła katolickiego w połowie XX w. podczas Soboru Watykańskiego II. Na początku XXI w. Konferencja Episkopatu Polski podjęła decyzję o wprowadzeniu go w naszym kraju. W 2005 r. Ośrodek Formacji Diakonów Stałych powstał koło Torunia. Jest to pierwsza polska placówka, która kształci kandydatów z całego kraju na diakonów stałych.

Funkcja diakona polega na pomocy duchownym w diecezjach, w których jest za mało powołań kapłańskich. Diankoni zajmują się m.in. głoszeniem słowa Bożego, prowadzeniem akcji charytatywnych i dostarczaniem Komunii św. osobom chorym do ich domów.

Patronem diakonów stałych jest św. Wawrzyniec – męczennik i diakon żyjący w III w., który za wiarę zginął w Rzymie na rozżarzonym ruszcie.