POLECAMY

Słownik rodzinny

Deficyty rozwojowe

Nazywane są również dysfunkcjami rozwojowymi. Są to zaburzenia rozwoju psychomotorycznego, opóźnienie rozwoju psychomotorycznego, wolniejsze tempo rozwoju określonych funkcji.

Deficyty mogą mieć różny zakres, dlatego wyróżnia się deficyty parcjalne – o szerszym zakresie, dotyczące większego obszaru czynności, np. opóźnienie rozwoju motoryki (zarówno dużej – motoryki całego ciała, jak i małej – motoryki rąk, czynności manualnych) oraz deficyty fragmentaryczne – o węższym zakresie, np. opóźnienie tylko motoryki rąk (motoryka duża rozwija się bez zakłóceń).

źródło: Bgdanowicz M., Adryjanek A., "Uczeń z dysleksją w szkole. Poradnik nie tylko dla polonistów"