POLECAMY

Słownik rodzinny

Dedykacja

Przypisanie, poświecenie komuś swojego dzieła (wiersza, powieści, rzeźby, obrazu) lub ofiarowywanego prezentu, odnotowane na tym przedmiocie odpowiednimi słowami.

Dedykacja najczęściej przybiera formę własnoręcznie napisanego tekstu przez autora lub właściciela przedmiotu. Może być poprzedzona mottem.
Powinna zawierać myśl lub przesłanie, którymi chcemy podzielić się z obdarowywaną osobą. W dedykacji należy jasno napisać komu ją poświęcamy i z jakiej okazji. Nie można zapomnieć również o wpisaniu miejsca i daty. Samo słowo „dedykacja” pochodzi od łac. dedicatio - 'poświęcenie'.