POLECAMY

Słownik rodzinny

Cytat

Cytat to dosłowne przytoczenie czyichś słów.

Najczęściej cytując podaje się autora wypowiedzi, jeśli pomija się jego osobę, mamy do czynienia z aluzją. Cytat występuje w literaturze, w przekazie ustnym lub w publikacjach naukowych, gdzie zazwyczaj opatrzony jest przypisem – dokładną informacją o autorze i dziele, z którego pochodzi. Jeśli cytat jest niejawny, mamy do czynienia z plagiatem, czyli przywłaszczeniem sobie autorstwa cudzej treści intelektualnej. Zamiast cytować możemy posłużyć się parafrazą, czyli swobodną modyfikacją oryginalnego przekazu, zachowującą jednak jego sens.