POLECAMY

Słownik rodzinny

Chrzest

Jest pierwszym sakramentem, który przyjmują katolicy. Dzięki niemu ich dusza zostaje wyzwolona z grzechu pierworodnego.

Chrzest pozwala każdemu katolikowi na nowo odrodzić się w wierze. W różnych wyznaniach udzielenie sakramentu wygląda trochę inaczej:

  • przez zanurzenie w wodzie (m.in. Świadkowie Jehowy, adwentyści, baptyści),
  • przez pokropienie wodą (m.in. metodyści, luteranie, prezbiteriańscy kalwiniści),
  • przez polanie wodą (m.in. anglikanie, rzymskokatolicy, starokatolicy).

Pochodzenie słowa „chrzest” nie zostało do końca wyjaśnione. Wielu badaczy uważa, że oznacza ono „zanurzenie” – dosłownie w wodzie, a w przenośni – w wierze. Są również tacy, którzy uważają, że słowo „chrzest” pochodzi od imienia Chrystus (gr. Khristos), a to od greckiego słowa khrein, co oznacza – namaszczać.