POLECAMY

Słownik rodzinny

Choinka

Strojenie choinki jest jedną z najmłodszych tradycji wigilijnych. Do Polski zwyczaj ten przynieśli w czasie zaborów (przełom XVIII/XIX w.) protestanccy mieszczanie pochodzenia niemieckiego.

Tradycja ta narodziła się w Alzacji, gdzie drzewko ozdabiano papierowymi wycinankami oraz jabłkami. Zwolennikiem ubierania ich był Marcin Luter, co doprowadziło do rozpowszechnienia się tej tradycji protestanckich w Niemczech.

Kościół początkowo był niechętny temu zwyczajowi, z biegiem czasu jednak przyjął choinkę i nadał jej symbolikę chrześcijańską „biblijnego drzewa wiadomości dobra i zła”.

Nie jest przypadkiem, że stawiamy sosnę, świerk lub jodłę – ludowe wierzenia mówią, że drzewa te zawierają życiodajne moce i mają cudotwórcze właściwości.

Również ozdoby choinkowe mają według wierzeń ludowych ogromne znaczenie:

- jabłko – było pokarmem dla zmarłych, chroniło od chorób oraz pomagało w miłości;

- orzech - był ściśle związany z życiem erotycznym. Wierzono, że kojarzy małżeństwa oraz sprowadza miłość.