POLECAMY

Słownik rodzinny

Bierzmowanie

Jest to jeden z sakramentów udzielanych w kościele katolickim. Nazywany jest też sakramentem dojrzałości wiary, ponieważ przyjmują go najczęściej młodzi ludzie w wieku 16 - 17 lat. Podczas sakramentu osoba bierzmowana wybiera sobie imię patrona, który w dalszym życiu ma umacniać wiarę bierzmowanego.