POLECAMY

Słownik rodzinny

Bezceremonialność

Jest to postępowanie wbrew przyjętemu zwyczajowi, ceremoniałowi. Jeśli takiemu zachowaniu nie towarzyszy arogancja czy lekceważenie, można sądzić, że podstawą bezceremonialności jest brak ogłady.