POLECAMY

Słownik rodzinny

Awizo

Zawiadomienie o nadejściu przesyłki pocztowej, której adresatowi nie można było doręczyć bezpośrednio.

Na druku awizo widnieje informacja o rodzaju przesyłki, ewentualnej opłacie oraz informacji, kiedy i gdzie można odebrać przesyłkę.