POLECAMY

Słownik rodzinny

Arogancja

Jest to jeden z kilku typów zachowań negatywnych. Arogancja przejawia się lekceważeniem innych osób, traktowaniem ich "z góry", kiedy doświadczasz arogancji czujesz, że zostałeś poniżony, czy obrażony.