POLECAMY

Słownik rodzinny

Amniocenteza (amniopunkcja)

Amniocenteza (amniopunkcja) to nakłucie worka owodniowego przez powłoki brzuszne w celu pobrania próbki płynu owodniowego. Następnie płyn jest badany w celu wykrycia chorób genetycznie uwarunkowanych.