POLECAMY

Słownik rodzinny

Aluzja

Aluzja to niebezpośrednie nawiązanie do danej sprawy lub wypowiedzi.

Aluzja jest zakodowanym nawiązaniem do innej sprawy, z reguły łatwym do odszyfrowania przez odbiorcę wypowiedzi. Aluzja literacka to chwyt stylistyczny, którego wychwycenie i zrozumienie wymaga od czytelnika pewnej erudycji. Można powiedzieć, że jest to rodzaj krypto-cytatu.