POLECAMY

Słownik rodzinny

Akronimy

To specyficzny rodzaj skrótów, które powstają przez skrócenie rozbudowanych wyrażeń. Funkcjonują w polszczyźnie pisanej i mówionej, przy czym ich forma pisana występuje głównie w internecie.

W sieci internauci używają dużej liczby specyficznych, znanych i stosowanych tylko tutaj skrótów. Używane są głównie akronimy anglojęzyczne (4U ‘for you”, B4N ‘Bye For Now’, BG ‘Big Grin’), polskie należą do rzadkości (ATSD ‘a tak swoją drogą’), ale pojawiają się. Akronimy najczęściej pojawiają się w pogawędkach oraz w korespondencji mailowej.

Akronimy podobnie jak emotikony są pieczołowicie gromadzone przez internautów. Wielka zabawą dla internautów jest wymyślanie coraz to nowych akronimów, ale ich mnogość nie pokrywa się z częstotliwością ich występowania w określonych tekstach. Czasem tworzone są tylko po to, aby być, a nie po to, aby ich użyć.

Przyczyny tworzenia akronimów

- Początkowo przyczyną pojawiania się akronimów była niedostateczna przepustowość łączy, problem ten jednak praktycznie już nie istnieje.

- Druga przyczyna związana jest z procesem wytwarzania tekstu. Tworzenie tekstu przy użyciu klawiatury jest wolniejsze od języka mówionego, dlatego użytkownicy chcąc przyśpieszyć proces wyrażania myśli słowem, stosują skróty.

- Trzecią przyczyną jest natomiast chęć nobilitacji komunikacji internetowej. Internauci wytwarzając swój własny język pragną osiągnąć większą integrację grupy i odróżniać „rasowych” internautów od nowicjuszy.

- Czwartą, przez większość uważaną za najważniejszą, przyczyną jest ogólna tendencja do ekonomii, jaka panuje w języku.