POLECAMY

Słownik rodzinny

Aforyzm

Jest to prawda życiowa zawarta często w jednym, błyskotliwym zdaniu.

Aforyzm to inaczej przysłowie. Jest to zwięzła, zazwyczaj jednozdaniowa wypowiedź o charakterze filozoficznym lub moralnym, błyskotliwa pod względem merytorycznym i stylistycznym. Cechuje ją oryginalność i nierzadko prowokacyjność. Jej korzenie tkwią w starożytności, kiedy powstawały pierwsze epigramaty Marcjalisa i starotestamentowe Księgi Mądrości. Rzym wydał wielu mistrzów wypowiedzi, cytowanych współcześnie – m. in. Senekę. Powtórny rozkwit zainteresowania przysłowiami, zwłaszcza pisanymi po łacinie, nastąpił w średniowieczu. W czasach nowożytnych twórcami aforyzmów byli: Blaise Pascal, François de La Rochefoucauld, Sébastien Chamfort, a w Polsce Andrzej Maksymilian Fredro i Stanisław Jerzy Lec.

Przykładowe aforyzmy:


"Często i lekceważony wróg wydaje krwawą bitwę."

Tytus Liwiusz


"Nudzić się – to całować śmierć."

Gomez de la Serna


"Ci co rozśmieszają ludzi cenniejsi są od tych, którzy każą im płakać."

Charlie Chaplin