POLECAMY

Słownik rodzinny

ADHD

Skrót ADHD oznacza zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami uwagi (Attention Deficyt Hyperactiviti Disorder). Na ADHD cierpi do 10% dzieci w weku szkolnym. Dzieci z ADHD są bardzo ruchliwe i energiczne, cechuje je impulsywność w zachowaniu, mają problemy z koncentracją i skupieniem uwagi np. na nauce w szkole, ale często także w codziennym życiu i relacjach z rówieśnikami. ADHD wymaga kompleksowej terapii: wsparcia rodzinnego, psychoterapii oraz farmakoterapii.