Opieka zdrowotna ciężarnej

napisał/a: kasia_b 2009-05-28 14:14
Wątek zakładam po to, aby wszystkie przyszłe i obecne Mamy wiedziały jakiej opieki zdrowotnej w Polsce mogą oczekiwać.
Obecnie opracowuje się KARTĘ PRAW KOBIETY RODZĄCEJ, która mam nadzieję, że będzie już niedługo obowiązywać dla każdej przyszłej Mamy. Na stronach Rzecznika Praw Obywatelskich niniejszy projekt można poczytać.

W przypadku kobiet ubezpieczonych zgłaszających się do szpitala do porodu, wystarczy okazać Książeczkę Ubezpieczeniową z aktualnym podpisem – poświadczeniem, które jest ważne tylko 30 dni. Kobiety ubezpieczone za granicą – pacjentki, zobowiązane są do okazania karty EKUZ, która pokrywa koszty hospitalizacji w nagłych potrzebach, m.in. porodu.

Kobiety ciężarne nieubezpieczone zgłaszające się do szpitala do porodu, zobowiązane są do poinformowania lekarza/dokumentacji chorych, o tym fakcie. Informacja jest na tyle ważna, gdy administracja szpitalna mogła podjąć dalsze czynności, aby pokryć koszty świadczenia szpitalnego z budżetu państwa.

Odnośnie kobiet nieubezpieczonych w Polsce obowiązuje USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych) (Dz. U. z dnia 27 września 2004 r.)

Art.13.1. Ustawy mówi, iż Świadczeniobiorcy (Pacjenci) inni niż ubezpieczeni, którzy:
1.nie ukończyli 18. roku życia,
2.są w okresie ciąży, porodu i połogu
mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie określonych dla ubezpieczonych, czyli pełnej bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Punkt 3. Ustawy informuje, iż
Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1 i 2 oraz w art. 12, udzielane świadczeniobiorcom są finansowane z:
1.budżetu państwa - w przypadku świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni (w/w art. 13 p.1 pp. 1 i 2.
2.Funduszu - w przypadku ubezpieczonych

Art. 15. 1. Świadczeniobiorcy mają, na zasadach określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełnosprawności i jej ograniczanie.
2. Świadczeniobiorcy zapewnia się i finansuje ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w ustawie:
  1)   badanie diagnostyczne, w tym medyczną diagnostykę laboratoryjną;
  2)   świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesnego wykrywania chorób, w tym obowiązkowe szczepienia ochronne;
  3)   podstawową opiekę zdrowotną (lekarz rodzinny);
  4)   świadczenia w środowisku nauczania i wychowania;
  5)   ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne;
  6)   rehabilitację leczniczą;
  7)   świadczenia stomatologiczne;
  8)   leczenie szpitalne;
  9)   świadczenia wysokospecjalistyczne;
  10)  leczenie w domu chorego;
  11)  badanie i terapię psychologiczną;
  12)  badanie i terapię logopedyczną;
  13)  świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze, w tym opiekę paliatywno-hospicyjną;
  14)  pielęgnację niepełnosprawnych i opiekę nad nimi;
  15)  opiekę nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu;
  16)  opiekę nad kobietą w okresie karmienia piersią;
  17)  opiekę prenatalną nad płodem i opiekę nad noworodkiem oraz wstępną ocenę stanu zdrowia i rozwoju niemowlęcia;
  18)  opiekę nad zdrowym dzieckiem, w tym ocenę stanu zdrowia i rozwoju dziecka do lat 18;
  19)  leczenie uzdrowiskowe;
  20)  zaopatrzenie w produkty lecznicze, wyroby medyczne i środki pomocnicze;
  21)  transport sanitarny;
  22)  ratownictwo medyczne.

Nowelizacje ustawy wprowadziło Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie sposobu i trybu finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej wraz ze zmianami (Dz. U. 137/2008 ust. 858)
Rozporządzenie to mówi o sposobie i trybie finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej. Zgodnie z rozporządzeniem prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przysługuje, oprócz kobiet w ciąży i w okresie połogu oraz dzieci do 18 roku życia, także osobom przebywającym w zakładach karnych i cudzoziemcom osadzonym w polskich aresztach lub ośrodkach strzeżonych.
Świadczenia udzielone tym osobom są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków przekazanych przez budżet państwa. Z pieniędzy, jakimi dysponuje resort zdrowia, pokrywane są wydatki związane z leczeniem kobiet w ciąży oraz dzieci do 18 roku życia.
Kobieta jest uprawniona do bezpłatnego leczenia na podstawie faktu, że jest w ciąży. Rzecznicy praw pacjenta działający przy oddziałach NFZ podkreślają, że pracownicy placówek medycznych nie mają żadnego prawa żądania od niej dokumentów potwierdzających prawo do bezpłatnego leczenia.
W przypadku odmowy udzielenia pomocy medycznej należy np. telefoniczne skontaktować się z Funduszem.

RZECZNICY PRAW PACJENTA
1. Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa, Aleksandra Piątek, tel. 022 572-61-55, rzecznikprawpacjenta@nfz.gov.pl
2. Dolnośląski OW NFZ, ul. Dawida 2, pokój 15, 50-525 Wrocław, Małgorzata Sadowy-Piątek, tel. 071 797-91-46/48, rzecznikpp@nfz-wroclaw.pl
3. Kujawsko-Pomorski OW NFZ, ul. J. Słowackiego 3, pokój 6, 85-071 Bydgoszcz, Mariola Tuszyńska, tel. 052 325-27-37, mariola.tuszynska@nfz-bydgoszcz.pl
4. Lubelski OW NFZ, ul. Szkolna 16, pokój 2, 20-124 Lublin, Krystyna Domańska, tel. 081 531-05-45, krystyna.domanska@nfz-lublin.pl
5. Lubuski OW NFZ, ul. Podgórna 9B, pokój 5, 65-057 Zielona Góra, Anna Gwara, tel. 068 328-76-76, rzecznik_praw@nfz-zielonagora.pl
6. Łódzki OW NFZ, ul. Żeligowskiego 32/34, 90-032 Łódź, Małgorzata Zalewska, tel. 042 275-41-44/43, rzecznikpp@nfz-lodz.pl
7. Małopolski OW NFZ, ul. Batorego 24, 31-135 Kraków, Tomasz Filarski, tel. 012 298-83-03, tomasz.filarski@nfz-krakow.pl
8. Mazowiecki OW NFZ, ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa, Władysława Wójcik, tel. 022 582-84-15, rpp@nfz-warszawa.pl
9. Opolski OW NFZ, ul. Głogowska 37, pokój nr 7, 43-315 Opole, Elwira Bielak, tel. 077 402-01-82, e_bielak@nfz-opole.pl
10. Podkarpacki OW NFZ, ul. Zamkowa 8, 35-032 Rzeszów, Jadwiga Woś, tel. 017 860-41-70, rzecznik_praw@nfz-rzeszow.pl
11. Podlaski OW NFZ, ul. Pałacowa 3, pokój 1, 15-042 Białystok, Anna Zajkowska Głowacka, tel. 085 745-95-77, aglowacka@nfz-bialystok.pl
12. Pomorski OW NFZ, ul. Podwale Staromiejskie 69, 80-844 Gdańsk, Jadwiga Styczeń, tel. 058 321-86-36, rzecznik.praw.pacjenta@nfz-gdansk.pl
13. Śląski OW NFZ, ul. Kossutha 13, pokój nr 109, 40-844 Katowice, Maria Kukawska, tel. 032 735-17-07, mkukawska@nfz-katowice.pl
14. Świętokrzyski OW NFZ, ul. Jana Pawła II 9, pokój 023, 25-025 Kielce, Wojciech Mazur, tel. 041 364-61-06, rzecznik.praw.pacjenta@nfz-kielce.pl
15. Warmińsko-Mazurski OW NFZ, ul. Żołnierska 16, pokój 1, 10-561 Olsztyn, Ewa Szuba, tel. 089 539-97-93, rpp@nfz-olsztyn.pl
16. Wielkopolski OW NFZ, ul. Piekary 14/15, pokój 608, 609, 61-823 Poznań, Aldona Jaworska, tel. 061 850-60-75, aldona.jaworska@nfz-poznan.pl
17. Zachodniopomorski OW NFZ, ul. Arkońska 45, pokój 4, 71-470 Szczecin, Bogumiła Machowicztel. 091 425-10-50/52, bogumila.machowicz@nfz-szczecin.pl

Biuro Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia
Dyrektor biura: Krystyna Barbara Kozłowska
ul. Długa 38/40, 00-238 Warszawa
tel./faks: (22) 635-75-78
sekreteriat@bpp.waw.pl

Bezpłatna infolinia:
0-800-190-590 (pn. - pt. w godz. 9.00 - 21.00)
Biuro czynne: pn. - pt. w godz. 8.15 - 16.15
Przyjmowanie pacjentów: pn. - pt. w godz. 9.00 - 16.00
Prawnik biura przyjmuje: pn. - pt. w godz. 9.00 - 15.00
Konsultanci medyczni Biura Praw Pacjenta: pn. - czw. w godz. 15.30 - 19.30

Poniżej przykład polskiej karty EKUZ


opracowanie własne na podstawie: www.nfz.gov.pl , www.rpo.gov.pl , Dz. U. z dnia 27 września 2004 r.
napisał/a: eska1 2009-08-19 16:16
kasia_a, z nieba mi spadło to, co tutaj napisałaś. DZIĘKUJĘ z całego
napisał/a: kasia_b 2009-08-19 16:30
eska, cieszę się, że komuś pomogło
napisał/a: eska1 2009-10-04 12:54
Ostatnio dowiedziałam się, że jeżeli ciężarna nie jest ubezpieczona, to oczywiście może skorzystać z tego ubezpieczenia, o którym powyżej mowa w Art.13.1.2, posiadając dokumenty:
1. Dowód osobisty
2. Obywatelstwo polskie
3. Kartę przebiegu ciąży
napisał/a: karola83843 2009-12-21 22:49
Cześć Jestem w 8 tygodniu ciąży. Pracuje co drugi dzień po 10godzin w sklepie obuwniczym. Praca nie jest ciężka i koleżanki mi pomagają, jednak szybko się męczę i nie czuje się najlepiej pod koniec dnia. Dlatego myślę o zwolnieniu... Mamy pytanie, jak to jest z tym zwolnieniem. Słyszałam, że teraz mogę być całą ciążę czyli 270dni i mam płacone 100%. Ale przez kogo, ZUS czy pracodawcę? Czy to na pewno jest 100%? Podobno średnią liczy się z 12 ostatnich miesięcy, ja jednak pracuje dopiero 8miesięcy, więc jak mi to wyliczą?? I czy aby na pewno pracodawca nie może mnie zwolnić??? A, umowę mam na czas określony 5lat. Pozdrawiam i dziękuje z gory
napisał/a: Edytka 2009-12-21 23:06
karola83843, Tak 270dni. Od 1 stycznia 2009 r. kobiety ubezpieczone, których niezdolność do pracy wypadła w trakcie okresu ciąży nabrały prawa do zasiłku chorobowego przez okres do 270 dni. Przez pierwsze 33dni L4 w ciągu roku kalendarzowego płaci pracodawca, później ZUS. Będziesz miała płacone 100% podstawy, a srednią wyliczą Ci z tych przepracowanych 8m-cy. Pracodawca nie może zwolnić ciężarnej, a to że po przepracowanych 8m-cach masz już umowę na 5lat to tylko pozaqzdrościć. Ja mam przepracowane już ponad rok i w miedzyczasie skończyła mi się umowa i została przedłużona tylko do porodu A Ty się załapiesz na wychowaczy po macierzyńskim. :) No i GRATULACJE z
napisał/a: karola83843 2009-12-21 23:13
Wielkie dzięki Fakt, z umową mi się udało ale na razie cały czas się zastanawiam jak zareaguje mój szef bo jak na razie o niczym nie wie... Trochę mnie uspokoiłaś. Czyli na zwolnienie mogę iść w każdej chwili? A jak jest płacone na macierzyńskim, też 100%?

[ Dodano: 2010-01-04, 22:00 ]
Hej to znowu ja. Jestem już w 10tygodniu ciąży Wszystko przebiega dobrze ale martwi mnie wynik tsh mój wynik to 4.24... Co to oznacza? Mam się czym martwić?
napisał/a: eska1 2010-01-13 18:15
karola83843 napisal(a):Hej to znowu ja. Jestem już w 10tygodniu ciąży Wszystko przebiega dobrze ale martwi mnie wynik tsh mój wynik to 4.24... Co to oznacza? Mam się czym martwić?

Wpadnij do wątku "Będę mamą". :) Tu byśmy zaczęły robić
napisał/a: marionette 2010-01-27 13:40
no fajnie, wszystko brzmi pieknie w teorii, tylko powiedzcie wobec tego czemu w szpitalu czy nawet w przychodni pierwsze pytania nie dot. zdrowia ale własnie ubezpieczenia? kiedy idziemy na porodówkę ubezpieczenie to pierwsze co od nas wymagaja.
nie wyobrazam sobie (teoretycznie)powiedzieć "pani w okienku" że jestem nie ubezpieczona, zapewne bedą fochy, teksty, przemówienia a nie wiem czy nawet nie odmowa udzielenia usługi lekarskiej.

czy ktoś spotkał sie w praktyce z odmowa udzielenia pomocy kobiecie ciężarnej?
napisał/a: Edytka 2010-01-27 13:53
marionette napisal(a):
czy ktoś spotkał sie w praktyce z odmowa udzielenia pomocy kobiecie ciężarnej?


Ja się nie spotkałam, a nawet bedąc w szpitalu byłam świadkiem takiej sytuacji, że dziewczyna przyjechała na kilka dni z Anglii do rodziców i poroniła, przyjeli ją do szpitala, zrobili zabieg, pozwlili dojśc do siebie i dopiero na 2dzień zapytali o ubezpieczenie i okazało się że nie wzięła Karty Europejskiej ze sobą. Nie robili jej żadnych problemów, poinformowali tylko, że do wypisu mają jej przefaksować na nr szpitala kserokopię tej Karty.
napisał/a: kasia_b 2010-01-27 14:03
marionette, kobiety w ciąży są objęte ubezpieczeniem z Ministerstwa Zdrowia jeśli same nie posiadają ubezpieczenia . A w okienku czy szpitalu pytają się o ubezpieczenie, bo nieubezpieczona pacjentka podwyższa koszty szpitala - a aby szpital odzyskał pieniądze za usługę wykonaną dla ciężarnej od Ministerstwa Zdrowia to trochę to trwa i należy wypełnić troszkę formularz i nie każdemu szpitalowi o się podoba.

Najważniejsze to zapamiętać, iż na dostarczenie ubezpieczenia mamy 7 dni od wyjścia ze szpitala !!.

ponieważ troszkę się zmieniło w ubezpieczeniach to znajdę czas to zaktualizuje dane
napisał/a: marionette 2010-01-27 16:19
kasia_a, a tak w ogóle to super wątek stworzyłas, bardzo istotny i wszystko ładnie do kupy zebrane :)