Dla_tych_co_widzą_różowe_słonie_w_polskim_wymiar

napisał/a: ~Andromeda 2012-10-30 05:59
Analiza statystyk dotyczących spraw polskich skłania do niewesołej
refleksji nad praktyką stosowania (a czasem wręcz nadużywania) przez
sądy polskie aresztu tymczasowego. Przykładem może być wyrok sprzed
kilku dni w sprawie Dochnal v. Polska, w której Trybunał nie miał
wątpliwości, że tymczasowe aresztowanie trwające ponad trzy lata
naruszyło art. 5 konwencji. Szkoda, że wyroki Trybunału
stwierdzające
naruszenie konwencji nie robią żadnego wrażenia na władzach.
Przykładem może być zachowanie jednego z sądów, który miał czelność
stwierdzić, że wyrok ETCP go nie wiąże. O ile wiem, sędziowie,
którzy
podpisali się pod orzeczeniem, w dalszym ciągu orzekają, mimo że
powinni raczej zastanowić się nad celowością dalszego pozostawania w
zawodzie.

Dr Agnieszka Bieńczyk-Missala,
PISM
Duża liczba skarg przeciwko Polsce w Europejskim Trybunale Praw
Człowieka jest przede wszystkim odzwierciedleniem złego
funkcjonowania
naszych sądów. Polacy skarżą się na przewlekłość postępowań, a także
na orzeczenia niezgodne z europejskimi standardami praw człowieka.
Od
20 lat Polska nie dokonała zasadniczego postępu w zakresie
sądownictwa, nie ma więc powodu, aby liczba skarg spadała. Polacy
należą do entuzjastów praw człowieka i mają zaufanie do Trybunału.
Polska skrupulatnie wypłaca odszkodowania wszystkim uznanym przez
Trybunał za pokrzywdzonych. Nic dziwnego, że obywatele chętnie
wykorzystują tę procedurę.

Prof. Zbigniew Lasocik,
Uniwersytet Warszawski
Powodów jest dość dużo, ale te, które warto wskazać są następujące:
po
pierwsze, w kilku wymiarach państwo funkcjonuje fatalnie, prawa
człowieka są łamane i Polacy postępują słusznie. Polacy nie ufają
polskim sądom, a szerzej wymiarowi sprawiedliwości.
Jeżeli są jeszcze w Polsce ludzie uważający, że nasze sądy zawsze
prawidłowo wymierzają sprawiedliwość, to lektura wyroków
Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka dotyczących polskich skarg natychmiast
pozbawi ich tych złudzeń.Trybunał w Strasburgu pyta o aresztowania w Polsce

Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił się do rządu polskiego z
pytaniem czy to prawda, że w Polsce powszechnie jest stosowany
system
bezzasadnego przewlekłego aresztowania wobec osób podejrzanych.
Sprawa
bez precedensu, bo jeszcze nigdy Trybunał w Strasburgu nie kierował
pytania dotyczącego całego zagadnienia. A to znaczy, jak zgodnie
mówią
prawnicy, że jest naprawdę źle.

Jak mówi Adam Bodnar, koordynator Programu Spraw Precedensowych w
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przetrzymanie ludzi w aresztach,
to już w Polsce wręcz recydywa. Z prowadzonych przez Helsińską
Fundacje statystyk wynika, że Polska przed Trybunałem w Strasburgu
przegrywa około 3-4 tego typu spraw tygodniowo.

Za tym idzie konieczność wypłacenia osobom, które wygrały
odszkodowań. Straty ponosi skarb państwa. - W konkretnych sprawach
nie
są one wysokie: około 3-5 tysięcy euro na rzecz jednej osoby, ale
problem w tym, że tych spraw jest coraz więcej, co wywołuje
wrażenie,
ze wszyscy w Polsce podejrzani są bezzasadnie przetrzymywanie w
aresztach - tłumaczy Adam Bodnar. Podaje przykład mężczyzny, który
od
7 lat przebywa w areszcie tymczasowym, ale jeszcze nie doczekał się
wyroku nawet sądu pierwszej instancji.
Ćwiąkalski: To wstyd

Odpowiedzią na zapytanie Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w
sprawie stosowania w Polsce aresztu zajmuje się między innymi
ministerstwo sprawiedliwości. Jak przyznaje szef resortu
sprawiedliwości Zbigniew Ćwiąkalski, już samo pytanie Trybunału w
Strasburgu to dla Polski po prostu wstyd i oznaka wyraźnej irytacji
Trybunału.
napisał/a: ~Maciek 2012-10-30 09:14
W dniu 2012-10-30 05:59, Andromeda pisze:
> Analiza statystyk dotyczących spraw polskich skłania do niewesołej
> refleksji nad praktyką stosowania (a czasem wręcz nadużywania) przez
> sądy polskie aresztu tymczasowego. Przykładem może być wyrok sprzed
> kilku dni w sprawie Dochnal v. Polska, w której Trybunał nie miał
> wątpliwości, że tymczasowe aresztowanie trwające ponad trzy lata
> naruszyło art. 5 konwencji.
Może opieszałość sądów wynika z tego, że różni mądrzy inaczej wysyłaliby
zastępy dzielnicowych, którzy w każdej, najbardziej błahej sprawie
badaliby warunki środowiskowe, zbierali opinie rodziny, sąsiadów,
proboszczów itd itp. Ktoś to potem musi przeczytać na X posiedzeniach i
po latach wydać jakiś wyrok

--
Pozdrawiam
Maciek
napisał/a: ~Andromeda 2012-10-30 09:29
On 30 Paź, 09:14, Maciek wrote:
> W dniu 2012-10-30 05:59, Andromeda pisze:> Analiza statystyk dotycz cych spraw polskich sk ania do nieweso ej
> >  refleksji nad praktyk stosowania (a czasem wr cz nadu ywania) przez
> >  s dy polskie aresztu tymczasowego. Przyk adem mo e by wyrok sprzed
> >  kilku dni w sprawie Dochnal v. Polska, w kt rej Trybuna nie mia
> >  w tpliwo ci, e tymczasowe aresztowanie trwaj ce ponad trzy lata
> >  naruszy o art. 5 konwencji.
>
> Mo e opiesza o s d w wynika z tego, e r ni m drzy inaczej wysy aliby
> zast py dzielnicowych, kt rzy w ka dej, najbardziej b ahej sprawie
> badaliby warunki rodowiskowe, zbierali opinie rodziny, s siad w,
> proboszcz w itd itp. Kto to potem musi przeczyta na X posiedzeniach i
> po latach wyda jaki wyrok
>
> --
> Pozdrawiam
> Maciek

Masz jakąś paranoję z tymi wizytacjami nie wiadomo po co , chodzi o
zwykłą opinie. A tu masz realnie jak działa sąd, czyli przede
wszystkim zamknąć, nie licząc się z niczym, tak samo postąpiono z
matką i dziećmi, dlatego Trybunał rząda zmiany sądownictwa
strukturalnie, czyli cała struktura do wykopania. A wiesz dlaczego, bo
największą skale łamania w Polsce prawa popełniają sądy, nikt nie
łamie prawa w Polsce na taką skale jak sądy.
napisał/a: ~Maciek 2012-10-30 09:47
W dniu 2012-10-30 09:29, Andromeda pisze:
> Masz jakąś paranoję z tymi wizytacjami nie wiadomo po co , chodzi o
> zwykłą opinie.
Ja??? Stalker już chyba pisał o durniach, którzy nie potrafią spojrzeć
na problem szerzej, bo im zawsze albo stodoła, albo obora widok
przesłaniała

> A tu masz realnie jak działa sąd, czyli przede
> wszystkim zamknąć, nie licząc się z niczym, tak samo postąpiono z
> matką i dziećmi, dlatego Trybunał rząda zmiany sądownictwa
> strukturalnie, czyli cała struktura do wykopania. A wiesz dlaczego, bo
> największą skale łamania w Polsce prawa popełniają sądy, nikt nie
> łamie prawa w Polsce na taką skale jak sądy.
Dasz link do statystyk, czy znów mam sobie poszukać? Zaangażuj może
jakiś słownik, bo żal d* ściska jak się czyta te Twoje próby pisania w
języku polskim.

--
Pozdrawiam
Maciek
napisał/a: ~Andromeda 2012-10-30 10:06
On 30 Paź, 09:47, Maciek wrote:
> W dniu 2012-10-30 09:29, Andromeda pisze:> Masz jakąś paranoję z tymi wizytacjami nie wiadomo po co , chodzi o
> > zwykłą opinie.
>
> Ja??? Stalker już chyba pisał o durniach, którzy nie potrafią spojrzeć
> na problem szerzej, bo im zawsze albo stodoła, albo obora widok
> przesłaniała
>
> > A tu masz realnie jak działa sąd, czyli przede
> > wszystkim zamknąć, nie licząc się z niczym, tak samo postąpiono z
> > matką i dziećmi, dlatego Trybunał rząda zmiany sądownictwa
> > strukturalnie, czyli cała struktura do wykopania. A wiesz dlaczego, bo
> > największą skale łamania w Polsce prawa popełniają sądy, nikt nie
> > łamie prawa w Polsce na taką skale jak sądy.
>
> Dasz link do statystyk, czy znów mam sobie poszukać? Zaangażuj może
> jakiś słownik, bo żal d* ściska jak się czyta te Twoje próby pisania w
> języku polskim.
>
> --
> Pozdrawiam
> Maciek

Masz wklejone dwa artykuły, masz trudości z językiem polskim?
napisał/a: ~Maciek 2012-10-30 10:13
W dniu 2012-10-30 10:06, Andromeda pisze:
> Masz wklejone dwa artykuły, masz trudości z językiem polskim?
Masz trudności ze zrozumieniem tego co wklejasz, czy ze skorelowaniem
treści wklejek z własnymi wypowiedziami?

--
Pozdrawiam
Maciek
napisał/a: ~Andromeda 2012-10-30 10:36
On 30 Paź, 10:13, Maciek wrote:
> W dniu 2012-10-30 10:06, Andromeda pisze:> Masz wklejone dwa artykuły, masz trudości z językiem polskim?
>
> Masz trudności ze zrozumieniem tego co wklejasz, czy ze skorelowaniem
> treści wklejek z własnymi wypowiedziami?
>
> --
> Pozdrawiam
> Maciek

Cały pierwszy post to wklejka i masz tam wypowiedzi profesorów prawa,
jak non stop w polsce łamie się prawo, jak już Europejski trybunał
zgniata wyrokami polskie postanowienia sądów, krzywdzące dla ludzi, aż
dochodzi do precedensu, po raz pierwsz w histori trybunał zwraca się
do polski że cała struktura musi zostać zmieniona, bo jest zalewany
potworną ilością spraw z Polski o niesprawiedliwym postępowaniu. Są
podawne statystyki, helsinki się wypowiadają, ale ja nie będe uczył
ciebie polskiego.
napisał/a: ~Maciek 2012-10-30 10:44
W dniu 2012-10-30 10:36, Andromeda pisze:
> Cały pierwszy post to wklejka i masz tam wypowiedzi profesorów prawa,
> jak non stop w polsce łamie się prawo, jak już Europejski trybunał
> zgniata wyrokami polskie postanowienia sądów, krzywdzące dla ludzi, aż
> dochodzi do precedensu, po raz pierwsz w histori trybunał zwraca się
> do polski że cała struktura musi zostać zmieniona, bo jest zalewany
> potworną ilością spraw z Polski o niesprawiedliwym postępowaniu. Są
> podawne statystyki, helsinki się wypowiadają, ale ja nie będe uczył
> ciebie polskiego.
Dobra. Teraz uważaj! Skup się! Nie tak! Po prostu skieruj oczy na
poniższy tekst ... no k*, przecież napisałem "oczy" ... to drugie też! A
teraz czytaj (najlepiej ze zrozumieniem treści): "A wiesz dlaczego, bo
największą skale łamania w Polsce prawa popełniają sądy, nikt nie
łamie prawa w Polsce na taką skale jak sądy". Pokaż mi statystyki, na
podstawie których skonstruowałeś powyższy wniosek.

PS: A miałem nie dyskutować z durniami, mam nadzieję, że rodzice mi
wybaczą

--
Pozdrawiam
Maciek
napisał/a: ~Andromeda 2012-10-30 10:50
On 30 Paź, 10:44, Maciek wrote:
> W dniu 2012-10-30 10:36, Andromeda pisze:> Cały pierwszy post to wklejka i masz tam wypowiedzi profesorów prawa,
> > jak non stop w polsce łamie się prawo, jak już Europejski trybunał
> > zgniata wyrokami polskie postanowienia sądów, krzywdzące dla ludzi, aż
> > dochodzi do precedensu, po raz pierwsz w histori trybunał zwraca się
> > do polski że cała struktura musi zostać zmieniona, bo jest zalewany
> > potworną ilością spraw z Polski o niesprawiedliwym postępowaniu. Są
> > podawne statystyki, helsinki się wypowiadają, ale ja nie będe uczył
> > ciebie polskiego.
>
> Dobra. Teraz uważaj! Skup się! Nie tak! Po prostu skieruj oczy na
> poniższy tekst ... no k*, przecież napisałem "oczy" ... to drugie też! A
> teraz czytaj (najlepiej ze zrozumieniem treści): "A wiesz dlaczego, bo
> największą skale łamania w Polsce prawa popełniają sądy, nikt nie
> łamie prawa w Polsce na taką skale jak sądy". Pokaż mi statystyki, na
> podstawie których skonstruowałeś powyższy wniosek.
>
> PS: A miałem nie dyskutować z durniami, mam nadzieję, że rodzice mi
> wybaczą
>
> --
> Pozdrawiam
> Maciek

To przeczytaj artykuł durniu, takie są wnioski, albo spierdalaj ze
swoimi różowymi słoniami, czyli nierzeczywistym bełkotem widzenia
rzeczywistości.