POLECAMY

”Michał Żebrowski – Mały książę”

Michał Żebrowski, „Promyk Dnia” i Sony Music prezentują nowy, wyjątkowy projekt płytowy pt. ”Michał Żebrowski – Mały książę”.
”Michał Żebrowski – Mały książę”
„Historia Małego Księcia jest wielką metaforą ludzkiego losu. Każdy człowiek ma swoją Planetę. Czasami się spotykamy. Tęsknimy do tych spotkań. Oswajamy się nawzajem. Uczymy się od siebie (…). Mały Książę jest przy Was, nawet jeśli czasami w to wątpicie. My również jesteśmy z Wami. Razem oswoimy Lisa i narysujemy Baranka (…)”
Micha
ł Ż
ebrowski

W ramach projektu wydany zostanie dwupłytowy album, na którym Michał Żebrowski przeczyta jedną z najwspanialszych powieści literackich wszechczasów pt. „Mały Książę” Antoine de Saint Exupery. W role postaci z książki wcielą się również dzieci - podopieczni świetlic środowiskowych „Promyk Dnia”.

Część dochodu z albumu „Michał Żebrowski – Mały książę” wesprze realizację programu społecznego o nazwie „Promyk Dnia”. Celem tego programu jest nauczanie oraz wspieranie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych, które w szczególny sposób narażone są na wykluczenie społeczne. W ramach programu „ Promyk Dnia” tworzone są świetlice środowiskowe dla dzieci z rodzin najuboższych, o trudnej sytuacji życiowej, z utrudnionym dostępem do edukacji i nowoczesnych środków komunikacji (np. Internetu). Dotychczas powstało 21 świetlic, zaś do końca 2010 roku planowane otwarcie kolejnych 30 tego typu placówek. Środki na działalność pozyskiwane są z różnych źródeł – m.in. od sponsorów, dotacji samorządowych i darowizn. Jednym ze sposobów dofinansowania programu jest właśnie wydanie płyty.

Któż nie zna tej książki? Jest to jeden z tych magicznych utworów, które idą z Nami przez całe życie. Wracamy do nich, gdy jest Nam żle. Sięgamy po tę książeczkę, by jeszcze raz poczuć smak i zapach dzieciństwa. Z takich myśli zrodził się pomysł, by główne role zagrały dzieci. Spotkanie z dziećmi, które chciały wziąć udział w nagraniu, było dla mnie niezwykłym przeżyciem. Ich wrażliwość, delikatność i cierpliwość były dla mnie wielką inspiracją. Przeżyliśmy razem wielką przygodę.Chciałbym również podziękować Ich opiekunom. Dawno nie widziałem dorosłych ludzi tak zaangażowanych w proces pokazywania i wyjaśniania świata młodym ludziom. Oddanie i bezinteresowność tych wspaniałych Nauczycieli pozwala mi wierzyć w sens życia. Są to ludzie, z którymi warto patrzeć w Niebo i wypatrywać Planety Małego Księcia.

Każde dziecko jest Księciem. Wierzę, że Małym Księciem jest każde chore dziecko. Tylko dzieci wiedzą, jak piękny jest świat. Uczmy się od Nich tak, jak uczył się Saint-Exupery. Tę płytę dedykujemy wszystkim dzieciom, które Los zawiódł do hospicjów. Pamiętajcie: jesteśmy z Wami. Zawsze. To Wy mieszkacie na Planecie Małego Księcia. Janusz Kukuła

Historia Małego Księcia jest wielką metaforą ludzkiego losu. Każdy człowiek ma swoją Planetę. Czasami się spotykamy. Tęsknimy do tych spotkań. Oswajamy się nawzajem. Uczymy się od siebie. Spotkanie z dziećmi biorącymi udział w nagraniu tej płyty był dla mnie pouczającą lekcją.Widziałem Ich wysiłek, by sprostać zadaniom, które niesie ten tekst. Wszyscy zasługują na słowa podziękowania za piękną pracę.
Z prawdziwym wzruszeniem przekazujemy Państwu tę płytę. Jeśli zechcecie do niej wracać, będzie to dla nas największą nagrodą.
Postaramy się, by to nagranie trafiło do wszystkich dziecięcych hospicjów w Polsce.W ten sposób chcemy dodać otuchy tym wszystkim, którzy zmagają się z chorobami. Mały Książę jest przy Was, nawet jeśli czasami w to wątpicie. My również jesteśmy z Wami. Razem oswoimy Lisa i narysujemy Baranka. Michał Żebrowski

Obsada Małego Księcia:
1/ Narrator - Michał Żebrowski
2/ Mały Książę - Albert Do
3/ Róża - Kinga Wójciuk
4/ Król - Krystian Bogiel
5/ Próżny - Tomasz Józieńko
6/ Pijak - Tomasz Szczepanik
7/ Bankier - Wit Apostolakis
8/ Latarnik - Bartosz Szatkowski
9/ Geograf - Mateusz Narloch
10/ Zmija - Aleksandra Balicka
11/ Kwiaty - Marta Bojko, Aleksandra Szmulewicz
12/ Lis - Beniamin Lewandowski
13/ Zwrotniczy - Karol Szykulski
14/ Kupiec - Mateusz Kołodziejski
Muzyka i gra na fortepianie - Kuba Stankiewicz
Śpiew - Inga Lewandowska
Realizacja akustyczna - Andrzej Brzoska /Polskie Radio S.A./
Adaptacja, tekst piosenki, reżyseria - Janusz Kukuła /Polskie Radio S.A./

Program "Promyk Dnia" realizowany jest w całej Polsce od czerwca 2007 roku. Powstał z myślą o środowiskach wiejskich i małych miasteczek, w których dzieci narażone są na wykluczenie społeczne. Nierównomierny rozwój ekonomiczny powoduje, iż w ostatnich latach coraz głębiej zarysowują się dysproporcje pomiędzy miastami a terenami wiejskimi, zwłaszcza ściany wschodniej i terenów po-pegeerowskich, gdzie bezrobocie i strukturalne ubóstwo pozbawiają najmłodszych normalnego dzieciństwa. Dzieci i młodzież z tych obszarów mają znacznie gorszy dostęp do edukacji, profilaktyki zdrowotnej, nowoczesnych środków komunikacji (np. internetu).

Problem dziecka na wsi rozpoczyna się już w najwcześniejszym okresie jego życia. Tylko co szósty maluch (16%) mieszkający na wsi uczęszcza do przedszkola. Z powodu niemożności zapewnienia opieki, rodzice zabierają dzieci do prac polowych, gdzie bardzo często ulegają one wypadkom. Z badań przeprowadzonych przez Instytut Medycyny Wsi w woj. lubelskim wynika, iż niemal wszystkie dzieci w wieku 11-14 lat angażowane są w prace rolne, również te o dużym zagrożeniu wypadkowym i zdrowotnym. Powoduje to również, iż dzieci mają mniej czasu na naukę i rozwój zainteresowań. Wakacyjny odpoczynek także jest dla nich pracowity. W sezonie letnim dzieci wspomagają domowe finanse, zbierając jagody, grzyby, maliny i sprzedając je przejeżdżającym turystom.

Szacuje się, iż  1,5 miliona dzieci w Polsce żyje w rodzinach dysfunkcyjnych z powodu choroby alkoholowej, ponad 3 miliony wychowuje się w domach, gdzie spożywa się alkohol w sposób szkodliwy. Konsekwencją życia dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym jest przede wszystkim sytuacja permanentnego stresu, rodząca wiele negatywnych emocji (poczucie krzywdy, rozgoryczenia, niesprawiedliwości, złości, żalu), prowadzące do dalszych problemów rozwojowych, skutkujących pogłębiającym się wykluczeniem społecznym.

Celem programu "Promyk Dnia" jest przeciwdziałanie temu wykluczeniu poprzez tworzenie programów merytorycznych i placówek, w których możliwa będzie ich realizacja. W ramach projektu "Promyk Dnia" tworzone są świetlice środowiskowe, których celem jest edukacja, wspieranie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego dzieci. Dotychczas powstało 21 takich placówek, w których realizowany jest autorski program przygotowany przez Instytut Matki i Dziecka w Warszawie.

Na potrzeby projektu "Promyk Dnia" przygotowano specjalny program edukacyjny, kształtujący właściwe postawy pro-zdrowotne. W prostych, ciekawych graficznie i koncepcyjnie modułach poruszane są tematy związane z aktywizacją fizyczną, sposobami zapobiegania wypadkom i urazom, higieną osobistą i higieną żywności, przeciwdziałania uzależnieniom (alkohol, papierosy, narkotyki), radzenia sobie ze stresem, asertywnością. Uczy się także budowania relacji z rówieśnikami i właściwego odżywiania. Szkolenia prowadzone są przez opiekunów świetlic, którzy zostali specjalnie w tym celu przeszkoleni przez autorów programu, pracowników IMiDZ. Tygodniowo w świetlicach "Promyk Dnia", prowadzonych przez profesjonalistów - pedagogów - przebywa  ponad 2 700 dzieci. Do końca 2010 planowane jest otwarcie kolejnych 30 placówek.
Środki na działalność pozyskiwane są z różnych źródeł - od sponsorów, dotacji samorządowych, darowizn. W lutym br. zorganizowano bal charytatywny, bezprecedensowym wydarzeniem jest także nagranie płyty, z której część dochodu będzie przeznaczona na realizację projektu "Promyk Dnia".
Co najważniejsze, swój wkład w to wydarzenie mają także podopieczni  świetlic, którzy z niezwykłym zaangażowaniem wcielili się w postacie z "Małego Księcia". Aktywizacja młodego pokolenia to najlepszy sposób na niwelowanie różnic dysproporcji społecznych.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)