POLECAMY

Fundacja ARCHON+ Dzieci Które Kochacie

Fundacja ARCHON+ Dzieci Które Kochacie jest organizacją pozarządową wspierającą piękną ideę rodzicielstwa zastępczego. Zabiega też o to, aby instytucja dużych, publicznych domów dziecka odeszła w zapomnienie, bo tylko rodzina daje szansę na prawidłowy rozwój.
Jej misją jest niesienie pomocy dzieciom osamotnionym, która wyraża się poprzez wspieranie rodzin zastępczych i promowanie inicjatyw w zakładaniu kolejnych. Pod jej opieką znajdują się również rodziny biologiczne, które potrzebują wsparcia niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania.

Fundacja inspiruje firmy do włączania się w pomoc dla rodzin zastępczych, gromadzi wokół siebie ludzi, którzy są gotowi poświęcać swój czas i energię na rzecz idei rodzicielstwa zastępczego.

Fundacja ARCHON+ Dzieci Które Kochacie pomaga swoim podopiecznym we wszystkich dziedzinach życia. Wspiera rodziny w rozwiązywaniu problemów, z jakimi się one borykają na co dzień. Edukuje w zakresie zakładania rodzin, organizuje grupy wsparcia, pomoc psychologiczną, pomaga w kwestiach mieszkaniowych oraz pokazuje młodzieży zbliżającej się do pełnoletniości, jak dobrze wejść w dorosłość.

Fundacja zabiega o to, aby instytucja dużych, publicznych domów dziecka odeszła w zapomnienie, bo tylko rodzina daje szansę na prawidłowy rozwój. Tylko w rodzinie dziecko znajdzie właściwą opiekę, wsparcie, a przede wszystkim miłość.

Fundator

Założycielką Fundacji jest architekt Barbara Mendel, Dyrektor Generalny Biura Projektów ARCHON+, która po sukcesach biznesowych postanowiła zrobić coś dobrego dla innych:
Bardzo trudno jest samemu skutecznie i efektywnie naprawiać świat – mówi Barbara Mendel - Dlatego powołałam Fundację ARCHON+ Dzieci Które Kochacie, która ma wspierać Rodziny Zastępcze od ich powołania aż do usamodzielnienia swoich wychowanków. Jako mama czwórki dzieci dokładnie wiem, jak wiele miłości, uwagi i trudu trzeba poświęcić, żeby wychować je na szczęśliwych i wspaniałych ludzi. Chcę wyrazić niezmierną wdzięczność i szacunek wszystkim Rodzicom Zastępczym, którzy zobowiązali się wychowywać osamotnione dzieci i młodzież.

Jedna z pierwszych Kampanii jaką chciałabym rozpropagować, jest akcja skierowana do Firm pt.: "Opiekun Rodziny Zastępczej". Fundacja oferuje Firmom działania reklamowe w zamian za objęcie opieką jednej z Rodzin Zastępczych. Uważam, że w dużych dobrze prosperujących Firmach znajdzie się zawsze praca dla jednego z Rodziców Zastępczych, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pomoże dofinansować kolonie, leczenie, i naukę dzieci, a pracownicy Firmy chętnie pomogą w korepetycjach. Zapewne w każdej Firmie znajdzie się całe mnóstwo używanych, ale w dobrym stanie bucików, sweterków, wózków, książek i innych rzeczy. Może pracownicy pomogą naprawić lodówkę, pomalować pokój, założyć internet? Jednak najważniejsza jest perspektywa zatrudnienia dla wychowanków.

Proszę zauważyć, że w Polsce jest duży problem z dokończeniem procesu wychowawczego dzieci z domów dziecka. Po osiemnastym roku dzieci wracają do swoich rodziców biologicznych i następuje całkowite zaprzepaszczenie wysiłku wychowawczego - koniecznie trzeba przerwać ten zaklęty krąg. Jako społeczeństwo musimy dopilnować, aby dzieci zdobywały wykształcenie i samodzielność, a pełnoletnia młodzież nabyła umiejętności, które są niezbędne do samodzielnego egzystowania. I tu wiele mogą zrobić Firmy pomagając swoim Wychowankom pozyskać zawód i znaleźć pracę. Jestem przekonana, że wszyscy Wychowankowie przekażą w ten sposób dobre wzorce następnym pokoleniom.

Bycie najlepszym zobowiązuje, dlatego ARCHON+, lider na rynku sprzedaży gotowych projektów domów jest firmą odpowiedzialną społecznie, która potrafi mądrze dzielić się ze słabszymi, potrzebującymi wsparcia.

ARCHON+ ma specjalną propozycję dla wszystkich rodzin zastępczych w Polsce budujących dom. Wybrany przez siebie projekt z Katalogu Domy Które Kochacie mogą kupić za symboliczną złotówkę.


Inicjatywy i działania Fundacji ARCHON+ Dzieci Które Kochacie realizowane w 2007r.

1. We współpracy ze stowarzyszeniem WIOSNA uruchomiony został długofalowy program "PODARUJ MI CZAS". Celem tego programu jest aktywizacja i edukacja dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych przy jednoczesnym odciążaniu ich opiekunów.
2. Program "DACH NAD GŁOWĄ" - pomoc rodzinom zastępczym w pracach remontowych i adaptacji przestrzeni do życia dla przyjętych do ich rodzin dzieci.
3. W ramach programu "PRZERWIJMY ZAKLĘTY KRĄG" przygotowywany jest do realizacji projekt "18+" skierowany do pełnoletnich wychowanków opieki zastępczej. Celem jest edukacja - pomoc w przystosowaniu do życia i usamodzielnianiu młodzieży opuszczającej rodzinę zastępczą.
4. "PROJEKT ZA ZŁOTÓWKĘ" - skierowany do wszystkich już istniejących rodzin zastępczych w Polsce.
5. "RAZEM BUDUJEMY DOM, A TEN DOM TO RODZINA”, który powstał w celu budowania biznesowej koalicji na rzecz rodzin zastępczych.
6. Finansowanie Grupy Wsparcia dla Rodzin Zastępczych z powiatu myślenickiego.
7. Wspólnie z innymi jednostkami pomocowymi oraz pracownikami naukowymi stworzony został "ZESPÓŁ TWÓRCZEGO PROJEKTOWANIA", który działa w celu podniesienia jakości życia dzieci.


Kiedy jesteś pełnoletni, czyli poradnik dla wychowanków rodzin zastępczych

Rodzina Zastępcza zapewnia dziecku całkowitą opiekę. Dba o jego prawidłowy rozwój - zarówno fizyczny, intelektualny, jak i emocjonalny. Troszczy się o jego zdrowie, ale także o potrzeby dnia codziennego - ubranie i wyżywienie. Dogląda rozwoju szkolnego, pogłębia zainteresowania, organizuje wypoczynek wakacyjny. Pokazuje jak tworzyć więzi, jak dbać o siebie i troszczyć się o innych.

Prawna funkcja Rodziny Zastępczej ustaje z dniem osiągnięcia przez dziecko pełnoletności. Nigdy jednak nie ustaje uczucie do dziecka, a także chęć pomocy dorosłemu już członkowi rodziny. Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość kontynuowania pomocy Rodzinie Zastępczej, w której przebywa pełnoletni wychowanek. Pomoc pieniężna może być przekazywana rodzinie do czasu ukończenia szkoły, w której dziecko rozpoczęło naukę przed osiągnięciem osiemnastego roku życia.

Fundacja ARCHON+ Dzieci Które Kochacie, promuje ideę Rodzicielstwa Zastępczego i wspiera wysiłki Rodzin Zastępczych. Obecnie Fundacja przygotowała specjalny poradnik skierowany do wychowanków Rodzin Zastępczych, którzy wkrótce będą pełnoletni lub ukończyli 18 lat. Poradnik – adresowany również do Rodziców Zastępczych – zawiera informacje dotyczące procesu usamodzielniania i pokazuje, jak pomóc wychowankom wejść w lepszą przyszłość. Zawiera wskazówki komu i w jakim zakresie przysługuje pomoc. Przedstawia sposób przygotowania indywidualnego planu wchodzenia w dorosłość oraz jego realizację we współpracy z opiekunem usamodzielniania i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)